Vanencompetitie te Harderwijk Algemeen: Aan de Vanencompetitie nemen karateka's deel afkomstig van verschillende scholen uit het land. De competitie wordt gehouden van 13.00- 17.00 uur. Opgave voor deelname  via het inschrijfformulier dat verstrekt wordt tijdens de lessen. Locatie: Sporthal de Sypel, Parkweg 4 te Harderwijk Competitie onderdelen: Kata individueel Dit is het hoofdonderdeel van de competitiedag. Deelnemers worden beloond voor hun inzet en ontvangen bij winst en verlies punten. Twintig punten voor een gewonnen partij en tien punten voor een verloren partij. Elke deelnemer wordt beoordeeld over vier wedstrijden. De punten van de verschillende competitiedagen worden bij elkaar opgeteld. Aan het eind van elke competitiedag ontvangt elke deelnemer een diploma met het actuele puntentotaal. Elke keer als een deelnemer er 100 punten bij heeft, ontvangt deze een vaantje corresponderend met een bandkleur. Bij 700 punten ontvangt de deelnemer een trofee en promoveert deze naar een hogere klassen. Dit onderdeel kent geen verliezers. Kata teamwedstrijden Dit onderdeel is een aanvulling op het individuele gedeelte. Karateka's leren in dit onderdeel dat naast hun individuele prestatie ook samen te werken met andere karateka's. Daarnaast doen zij ervaring op in dit onderdeel van het karate. De winnende teams ontvangen op de wedstrijddag een wisselbeker, die eigendom blijft van de organisatie. De wedstrijden vinden plaats middels het dubbel eliminatiesysteem. Per competitiedag worden de 1e, 2e en 3e prijs winnaars bekend, zij ontvangen hiervoor wedstrijdpunten die gedurende het gehele competitiejaar 2008 bij elkaar worden opgeteld (4 punten voor de winnaars, 3 punten voor de 2e plaats, 2 punt voor de 3e plaats en 1 punt voor alle overige deelnemende teams). De karateteams met het hoogste puntentotaal ontvangen aan het einde van het competitiejaar een prijs (1e, 2e en 3e prijs). Deelnemen aan de teamwedstrijden is alleen mogelijk als men zich heeft ingeschreven voor het onderdeel kata individueel. De categorie indeling is als volgt: Categorie 1: Katateams 6 t/m 8 jaar, wit en gele banden. (wedstrijdkata's zijn: 1e, 2e Taikyoko) Categorie 1a: Katateams 9 t/m 10 jaar, wit en gele banden. (Westrijdkata's zijn: 1e, 2e en 3e Taikyoko) Categorie 2: Katateams 6 t/m 10 jaar, oranje band en hoger. (wedstrijdkata's zijn: 1e en 2e Pinan) Categorie 3: Katateams 11 t/m 17 jaar, wit, geel en oranje banden. (wedstrijdkata's zijn: 1e en 2e Pinan) Categorie 4: Katateams 11 t/m 17 jaar, groene band en hoger. (wedstrijdkata's zijn: 3e en 4e Pinan) In elke categorie mag 1 deelnemer met een afwijkende band kleur zitten, de leeftijden moeten wel binnen de aangegeven leeftijdcategorie blijven. De minimale en maximale leeftijd moet men in 2008 hebben of bereiken. Kumite individueel De werkwijze en puntentelling is gelijk aan die van het onderdeel Kata individueel. Twintig punten voor een gewonnen partij, tien punten voor een verloren partij en 15 punten voor een onbesliste partij. Elke deelnemer wordt beoordeeld over vier wedstrijden. De punten van de verschillende competitiedagen worden bij elkaar opgeteld. Aan het eind van elke competitiedag ontvangt elke deelnemer een diploma met het actuele puntentotaal. Elke keer als een deelnemer er 100 punten bij heeft, ontvangt deze een vaantje corresponderend met een bandkleur. Bij 700 punten ontvangt de deelnemer een trofee en promoveert deze naar een hogere klassen. ook dit onderdeel kent geen verliezers. Deelname is alleen mogelijk voor karateka's van 11 t/m 17 jaar. Contact op het gezicht is niet toegestaan. Voor het onderdeel kumite zijn wedstrijdmatten aanwezig Demonstratie wedstrijden Dit onderdeel is bedoeld voor karateka's, wit t/m bruine band, in de categorie jeugd (10 t/m 13 jaar) en categorie jeugd (14 t/m 17 jaar). De demonstratieteams bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf personen. De maximale duur van de demonstratie is 3 minuten. De inhoud van de demonstratie is geheel vrij invulbaar maar dient een motiverend en vormend karakter (normen en waarden) te hebben voor onze jeugdkarateka’s. Ook ludieke demonstraties zijn toegestaan. De wedstrijdduur is maximaal drie minuten (inclusief evt. breektesten). De beoordeling vindt plaats door een (publieks)jury die op de wedstrijddag wordt samengesteld. De winnende teams uit beide categorieën ontvangen op de wedstrijddag een wisselbeker. De wisselbeker blijft eigendom van de organisatie. De demonstratie deelnemers ontvangen voor elke demonstratie punten die gedurende het gehele competitie jaar 2007 bij elkaar worden opgeteld. Het aantal punten is afhankelijk van het aantal deelnemende demonstratie teams (bij zeven deelnemende teams, ontvangt het winnende team 7 punten en het laatste team 1 punt). Aan het einde van het competitiejaar wordt er een 1e, 2e en 3e prijs uitgereikt aan de karateteams met de meeste wedstrijdpunten. Dit onderdeel is van bijzondere waarde voor de deelnemers, die veel plezier beleven aan de voorbereiding maar ook veel ervaring opdoen als karateka. Voor de aanwezige jeugdkarateka's werkt het heel motiverend en voor de ouders is het een welkome afwisseling in het programma. Karate Kyokushinkai Freestyle Cup Voor dit onderdeel is een prachtige wisseltrofee beschikbaar gesteld. Aan dit onderdeel zijn echter strengere voorwaarden gesteld, t.w.: - Aantal deelnemers is 3 personen, - Deelnemers moeten minimaal 1e kyu bruine band) zijn - Inhoud moet kyokushinkai karate (budo) zijn, - Minimale duur is 2 minuten. Maximale duur is 3,5 minuten, - Uitvoering mag (voorkeur) voorzien zijn van muziek. De beoordeling vindt plaats op basis van de navolgende criteria: - Mai ai : gevechtsafstand - Taisabaki : verplaatsing - Zanchin : gevecht alertheid - Shisei : houding - Waza : techniek - Mime waza : beslissende techniek - Controle - Effectiviteit - activiteit.
Made with MAGIX