Fudo-dachi Sanchin-dachi Kokutsu-dachi Zenkutsu-dachi Kokutsu-Neko Neko achi-dachi Tsuri achi-dachi Kamai-stand Musubi-dachi Heisoku-dachi Heiko-dachi Moro achi-dachi Kake-dachi Kosai-dachi Kiba-dachi Shiko-dachi Uchi achi-dachi KARATE STANDEN Presentatie Barry Nouwt
Made with MAGIX Galerie